Download Zalo

24 Th10, 2015 Admin Không có phản hồi

Vui lòng lựa chọn phiên bản Zalo phù hợp với thiết bị bạn đang sử dụng sau đó click vào nút “Tải Về” để đến trang Download ứng dụng Zalo

[maxbutton id=”1″ url=”https://zalo.me/pc?source=mainsitedownload” window=”new” nofollow=”true”]

[maxbutton id=”1″ url=”https://apps.apple.com/vn/app/zalo/id579523206″ window=”new” nofollow=”true”]

[maxbutton id=”1″ url=”https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zing.zalo&hl=vi” window=”new” nofollow=”true”]

[maxbutton id=”1″ url=”http://ovi.sigma.apps.bemobi.com/en_vn/zalo_nhn_tin_min_ph.html?ecid=1″ window=”new” nofollow=”true”]

[maxbutton id=”1″ url=”https://www.microsoft.com/vi-vn/p/zalo/9wzdncrfj0sj?activetab=pivot:overviewtab” window=”new” nofollow=”true”]